# #

Kredi

Dosya masrafının yasal dayanağı var mıdır?

Türk Ticaret Kanunu’nun "Ücret isteme hakkı" başlıklı 22'nci maddesinde, Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir hükmü bulunmaktadır. Bankaların Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir olması nedeniyle yukarıda belirtildiği şekilde ücret alma hakkı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Kanununun 144. maddesi hükmü ile yetkili kılınan Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2006 tarih ve 2006/11188 sayılı karara dayanarak T.C. Merkez Bankasınca çıkartılan ve 9 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2006/1 sayılı Tebliğ de; Bankalarca sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir hükmü yer almaktadır.

Bireysel Krediler de yeniden yapılandırma ne demektir?

Bireysel müşterilerin kredilerinin, müşterinin gelirine/nakit akışına uygun şekilde düzenlenecek yeni bir ödeme planına bağlanarak ve/veya vade uzatımı yapılarak, sorunsuz geri dönüşünün sağlanmasını teminen yapılacak yapılandırma işlemleridir.

Bireysel Kredilerde yeniden yapılandırma hangi krediler için uygulanabilmektedir?
 • Tüketici Kredisi türüne bağlı ürünler
 • Taşıt Kredisi türüne bağlı ürünler
 • Konut Finansmanı kapsamındaki ürünler
 • Kredi Kartı
 • KMH
Bireysel Kredilerde yeniden yapılandırmadan kimler faydalanabilmektedir?

Taksitli bireysel kredilerine ait mevcut taksitlerini veya KMH/kredi kartlarının minimum ödeme tutarlarını ödeme konusunda sorun yaşayan müşterilerimizden;

 • Düzenli geliri olan veya hasat geliri/dönemsel gelir/menkul geliri/gayrimenkul satış geliri gibi sair gelirleri olduğunu/olacağını belgeleyen müşterilerimizin,
 • Bankamızca kendisinin ve/veya eşinin kredileri takip hesaplarında izlenmeyen veya yasal takipte kaydı bulunmakla birlikte yapılandırılmış kredisi bulunan müşterilerimizin,
 • Kendisi ve/veya eşi, diğer banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takip hesaplarında izlenmekte olmakla birlikte;
 • Maaş ödemesi Bankamızca yapılan müşterilerimizin, yeniden yapılandırılan kredi taksit toplamı, Bankamızca ödenen maaş tutarına kadar olanlar ile
 • Yeniden yapılandırılacak kredilerinin ilk taksitlerinin peşin tahsil edilmesi şartıyla diğer müşteri gruplarının,
 • Kendisi ve/veya eşi hakkında devam eden haciz kaydı bulunmayan müşterilerimizin,

Kredileri yeniden yapılandırılma için değerlendirilebilecektir.

​​