# #

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri

İşletmeleriniz Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri sunuyor.

Özellikleri

Bu kapsamındaki Yatırım Kredileri;

 • Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
 • Hayvan alımı
 • Barınak yapımını ve tadilatı
 • Süt sağım ünitesi alımı
 • Süt soğutma tankı alımı
 • Yem hazırlama ünitesi alımı
 • Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
 • Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı
 • Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları (traktör, mibzer, pulluk vb. alet-ekipmanlar ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için)
 • Güneş enerjisi kullanımında 500 baş, biyokütle kullanımında asgari 800 baş kapasitede faaliyet gösterilmek kaydıyla kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı
 • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;

 • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
 • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​​​​​​