# #

Genç Çiftçi Kredisi

Hayallerini büyütmek isteyen gençlere, Devlet desteğine ilave işletme ve yatırım kredisi olanakları Ziraat’te!

Genel Bilgiler

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi toplamıyla oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi kullanma imkânı sunuyoruz.

Özellikleri

  • Büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı üretimi kapsamındaki belirli konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz
  • İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak üzere, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan, canlı hayvan alımı, alet-makine temini ile üretim konusu bazında belirlenen yem, ilaç, gübre işçilik vb. giderler krediye konu edilebilir

Ancak, aşağıda belirtilen harcamalar Hibe Programı kapsamında olmadığı için krediye konu edilememektedir:

  • Sera yapımına yönelik inşai yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri için ihtiyaç duyulabilen su deposu dışındaki inşaat yatırımları
  • Arazi alımı
  • İşletme satın alımları (besi çiftliği, süt çiftliği, kurulu sera vb.)
  • Traktör alımları

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​​