Seracılık Kredileri
# #

Seracılık Kredileri

Seralarınız Ziraat ile yeşeriyor!

Genel Bilgiler

Kontrollü örtü altı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda "Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tarafından tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere Seracılık Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Seracılık Kredileri kapsamında;

  • Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
  • İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi

ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​