# #

KOSGEB-2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

Yerli ve Yeni makine alımlarınızda, finansman desteğiniz Ziraat Bankası’ndan!

Genel Bilgiler

KOSGEB veri tabanında kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanmasını istiyorsanız; Ziraat Bankası’nın Yerli ve Yeni Makine Faiz Destek Kredileri tam size göre!

Kimler Yararlanabilir

  • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel “KOBİ Beyannamesi” olan,
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan,
  • Çalışan sayısı 250’den az olan,
  • Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan,
  • Vergi ve SGK borcu olmayan ya da mahsup edileceğine muvafakat eden,

Gerçek/tüzel kişiliğe haiz işletmeler yararlanabilecektir.

Özellikleri

  • Yurt içinden, yerli ve yeni makine alımına yönelik yatırım kredisi sağlar.
  • Krediye ilişkin faiz maliyeti KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
  • Fatura tutarlarını aşmamak kaydı ile işletme başına azami limit 1.500.000.- TL’dir
  • Kredinin vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz geri kalanı 3’er (üç) aylık eşit taksitler halinde toplam 36 (otuz altı) aydır.

Başvuru Kanalları

​​​​​​