# #

SGK Prim ve Vergi Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Ödemeleriniz Bankamız aracılığıyla kolaylaşıyor!

SGK Prim ödemelerinizi Bankamız Şubelerinden, ATM’lerinden, İnternet Şubesi’nden veya 444 00 00 - 0850 220 00 00 Çağrı Merkezi’ni arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir Vergisi, Stopaj, KDV, Motorlu Taşıt Vergisi ve diğer vergi/harç ödemelerinizi de Bankamız Şubelerinden, ATM’lerinden, İnternet Şubesi’nden veya Çağrı Merkezi’ni arayarak gerçekleştirebilirsiniz.​

SGK Prim Ödemeleri
Prim Türü
ATM
Çağrı Merkezi
İntenet
Otomatik Talimat
Şube
Kredi Kartı
01. SSK İşveren Cari Primi-25
02. SSK İşveren Geçmiş Dönem Primi-22 -
03. Bağkur Cari Dönem Primi-16
04. Emsan Prim / Kesenek-14 - -
05. SSK 2925 Tarım Primi-31 -
06. SSK Eski Borçlanmalar-12 - -
07. GSS Genel Sağlık Sigortası Prim-13 -
08. Bağkur Sgdp Sosyal Güvenlik Destek Primi-23 -
09. Kişi Borç Yersiz Ödeme-20 - -
10. Bağkur Taksit Peşinatı-26 - - -
11. Emsan Ek Karşılık Tahsilatı-15 - -
12. Ek5 Ek6 İBS Topluluk Tarım-21 -
13. Bağkur Geçmiş Dönem Primi/6552 Yapılandırma-17 -
14. SSK İşveren 6111 Yapılandırma-28 - - - -
15. Diğer Tahk. Tahs.(Sigorta Şirket Primi)-27 - - - - -
16. SSK İPC ( İdari Para Cezası )-29 - - -
17. Tarımsal Kesinti (Tevkifat Primi)-30 - - -
19. İşveren İcra Dosyası Tahsilatı-34 - - -
20. İşveren İcra Taksit Tahsilatı-35 - -
21. İşveren İcra Taksit Peşinatı Tahsilatı-36 - - -
22. İşveren İcra Toplam Borç Kapatma Tahsilatı-38 - - -
25. Gayrimenkul Satış Kira-19 - - -
43.6552 İşveren Yapılandırma(Sicil)-43 - -
44.6552 Tarım Yapılandırma Tahsilatı(TCKN)-44 - - -
45.6552 Topluluk Yapılandırma Tahsilatı(TCKN)-45 - - -
46.6552 İsteğe Bağlı Yapılandırma(TCKN)-46 - - -
47.6552 4C Kesenek Yapılandırma(Saykur/Yaprefn)-47 - - -
48.6552 Ipc Yapılandırma(Saykur/Yaprefno)-48 - - -
49.6552 4C Fiili/İtibari Hizmet Yaplnd.(Say/Yp)-49 - - - -
50.6552 Gss Yapılandıma(TCKN/Yaprefno)-50 - -
52.6552 Ek 5 Yapılandırma(TCKN/Yaprefno)-52 - -
53.6552 Ek Karşılık Yapılandırma(TCKN/Yaprefno)-53 - - - -
54.6552 Sgdp Yapılandırma(TCKN/Yaprefno)-54 - - -
55.6552 Yapılandırma Kapatma(Saykur/TCKN)-55 - - -
56.6552 Yersiz Ödeme Yapılandırma(TCKN/Yaprefn)-56 - - - -
57.6552 Ek 6 Yapılandırma(TCKN/Yaprefno)-57 - - -
58.6552 5G Yurtdışı Yapılandırma(TCKN/Yaprefno)-58 - - - - -
59.6552 30 Günden Az İBS Yaplnd.(TCKN/Yaprefno)-59 - - - - -
60.Ek 9 10 Günden Az - - -
61.Ek9 10 Günden Fazla - - -
62.Ek9 Hizmet Tamamlama - - -
6552 Hukuk Rücu Alacaklar Yapılandırma Tahsilat - - - -
6552 İşveren Yapılandırma Borç Kapatma-Sicil-63 - - - -
Diğer Beyan Usulü Tahsilatlar - - -
Emsan6111 Yapılandırma Tahsilatı - - - -
Emsan İsteğe Bağlı İştirak - -
Vergi Ödemeleri
Vergi Tahsilatları
ATM
Çağrı Merkezi
İntenet
Şube
Kredi Kartı
GİB Sanal POS*
0001-Yıllık Gelir Vergisi   - -
0002-Zırai Kazanç Gelir Vergisi - - - -
0003-Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) - -
0010-Kurumlar Vergisi - - -
0011-Kurumlar Vergisi Stopajı - - - -
0012-Gelir Vergisi (GMSİ)
0014-Basit Usulde Ticari Kazanç - - - -
0015-Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi - -
0020-MEP İştirakçisi Kurumlar Vergisi - - - -
0021-Banka Muameleleri Vergisi (BSMV) - - - -
0022-Sigorta Muameleleri Vergisi - - - -
0025-Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar - - - -
0032-Gelir Geçici Vergi - - -
0033-Kurum Geçici Vergi - - -
0040-Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi) - - - -
0051-Diğer Ücretler - - - -
0061-Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF) - - - -
0071-Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0074-Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0075-Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0076-Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0077-Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
3073-Usulsüzlük Cezası - - - -
3074-Özel Usulsüzlük Cezası - - - -
3080-Vergi Ziyaı Cezası - - - -
4009-Elektrik Üretim Lisans Harcı - - - -
4030-G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat - - - -
4048-Şans Oyunları Vergisi - - - -
4049-5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı - - - -
4063-Noter Harçları - - - -
4070-G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasar - - - -
4072-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) - - - -
4080-Özel İletişim Vergisi - - - -
4081-5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi - - - -
4140-6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı - - - -
4171-Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı - - - -
4178-Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi - - -
4210-6111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı - - - -
4223-6552 Sayılı Kanunun 74.Maddesine Göre Beyan - - - -
6100-6111 2/1. Md - - - -
6101-6111 2/3.Md - - - -
6103-6111 2/Ç Md - - - -
6106-6111 4.Md - - - -
6107-6111 5.Md - - - -
6108-6111 Madde 2/1 Kesinleşmiş Alacaklar - - - -
6109-6111 Madde 2/4 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazınd - - - -
6110 - Diğer Vergi - 6111 Madde 3 Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan            -     -                 -     - -
6120-6552 Madde 73 Kesinleşmiş Alacaklar - - -
6121-6552 Madde 73 Kesinleşmiş Alacaklar(Plaka Bazında) - - -
6122-6552 Madde 73 Kesinleşmiş Alacaklar(Özel Tahak.) - - -
6123-6552 Madde 73 Kesinleşmiş Alacaklar(Geçici Vergi) - - - -
6183-Tecilli Tahsilat - - -
9012-Esnaf S.Harç - - - -
9014-Yurt Dışı Çıkış Harcı - - -
9015-Katma Değer Vergisi Tevkifatı - - - -
9017-Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı - - - -
9018-Yıllık Tonaj Harcı - - - -
9020-Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar - - - -
9023-Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı - - -
9031-Veraset Ve İntikal Vergisi - - - -
9034-Motorlu Taşıtlar Vergisi -
9047-Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi - - - -
9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası - - -
9053-Ecrimisil Gelirleri - - - -
9059-Ticaret Sicil Harcı - - -
9062-Tapu Harçları -
9064-Pasaport Harcı - - - -
9065-Trafik Harçları - - - -
9069-Diğer Harçlar - - - -
9077-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar) - - - -
9085-Trafik Cezaları
9092-Yüksek Öğrenim Harç Kredisi - - -
9100-Defter Tasdik Harçları - - - -
9102-Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası - - - -
9130-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı - - - -
9151-Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı - -
9155-Karayolları Geçiş Ücreti - - -
9156-Özel Yük Taşıma İzin Belgesi - - - -
9163-Silah Taşıma Ve Bulundurma Vesikaları Harcı - - - -
9164-Pasaport Satış Bedeli - - - -
9170-Banka Kuruluş Faaliyet Harcı - - - -
9174-Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı - - - -
9176-Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı - - - -
9183-Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Suretiyle Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri) - - - -
9192-Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi Harcı - - - -
9205-Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Ücreti - - - -
9206-Tüketici Hakem Heyeti Tebligat Masrafı - - - -
9213 -Genel Bütçeye Dahil Bütçe Kapsam Dışı Tevkifat            -     - - -
9224-Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi - - - -
9225-Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Maktu - - - -
9227-Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı - - - -
9228-Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi - - - -
9229-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı - - - -
9246-ASBİS Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli - - - -
9262-Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç - - - -
9264 -Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli            -     - -
9265 -Sürücü Belgesi Haracı            -     -
9301-Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yatırılan İ.P.C - - - -
Gümrük - - - -

*Gib Sanal POS ödeme kanalına www.gelirler.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​