# #

SGK Prim ve Vergi Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Ödemeleriniz Bankamız aracılığıyla kolaylaşıyor!

SGK Prim ödemelerinizi Bankamız Şubelerinden, ATM’lerinden, İnternet Şubesi’nden veya 444 00 00 Çağrı Merkezi’ni arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir Vergisi, Stopaj, KDV, Motorlu Taşıt Vergisi ve diğer vergi/harç ödemelerinizi de Bankamız Şubelerinden, ATM’lerinden, İnternet Şubesi’nden veya Çağrı Merkezi’ni arayarak gerçekleştirebilirsiniz.​

SGK Prim Ödemeleri
Prim İntenet Şubesi ATM Çağrı Merkezi Otomatik Talimat Şube Kredi Kartı
01. Ssk İşveren Cari Primi-25
02. Ssk İşveren Geçmiş Dönem Primi-22 -
03. Bağkur Cari Dönem Primi-16
04. Emsan Prim / Kesenek-14 - -
05. Ssk 2925 Tarım Primi-31 -
06. Ssk Eski Borçlanmalar-12 -
07. Gss Genel Sağlık Sigortası Prim-13 -
08. Bağkur Sgdp Sosyal Güvenlik Destek Primi-23 -
09. Kişi Borç Yersiz Ödeme-20 -
10. Bağkur Taksit Peşinatı-26 - -
11. Emsan Ek Karşılık Tahsilatı-15 - - - -
12. Ek5 Ek6 İbs Topluluk Tarım-21 -
13. Bağkur Geçmiş Dönem Primi-17 -
14. Ssk İşveren 6111 Yapılandırma-28 - -
15. Diğer Tahk. Tahs.(Sigorta Şirket Primi)-27 - - - - -
16. Ssk Ipc ( İdari Para Cezası )-29 - -
17. Tarımsal Kesinti (Tevkifat Primi)-30 - - -
19. İşveren İcra Dosyası Tahsilatı-34 - - -
20. İşveren İcra Taksit Tahsilatı-35 - - -
21. İşveren İcra Taksit Peşinatı Tahsilatı-36 - - -
22. İşveren İcra Toplam Borç Kapatma Tahsilatı-38 - - -
23. Topluluk 6111 Yapılandırma-39 - - - -
24.İsteğe Bağlı 6111 Yapılandırma-40 - - - -  - 
25. Gayrimenkul Satış Kira-19 - - - -
Diğer Beyan Usulü Tahsilatlar - - - - -
Emsan 6111 Yapılandırma Tahsilatı - - - -
Emsan İsteğe Bağlı İştirak - - - -
Vergi Ödemeleri
Vergi İntenet Şubesi ATM Çağrı Merkezi Otomatik Talimat Şube Kredi Kartı
0001-Yıllık Gelir Vergisi -
0002-Zirai Kredi Vergisi - - - -
0003-Gelir Vergisi Stopaj (Muhtasar) - -
0010-Kurumlar Vergisi - -
0011-Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24) - - - -
0012-Gelir Vergisi (Gmsi)
0014-Basit Usulde Ticari Kazanç - - -
0015-Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi -
0020-Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi - - - - -
0021-Banka Muameleleri Vergisi - - - -
0022-Sigorta Muameleleri Vergisi - - - - -
0032-Gelir Geçici Vergi - -
0033-Kurum Geçici Vergi - -
0040-Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi) - - -
0051-Diğer Ücretler - - - -
0061-Kkdf Kesintisi - - - - -
0067-G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan - - - -
0071-Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0074-Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0075-Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
0076-Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi - - - -
3073-Usulsüzlük Cezası - - - -
3074-Özel Usulsüzlük Cezası - - - -
3080-Vergi Ziyaı Cezası - - - - -
4030-G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat - - - - -
4046-Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı - - - - -
4048-Sans Oyunları Vergısı - - - - -
4049-5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı - - - -
4063-Noter Harçları - - - -
4072-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) - - - -
4081-5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi - - - -
4140-6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı - - - -
4178-Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi - - - -
4201-6111  Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı - - - -
4203-6111  Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (Ücret) - - - -
4204-6111  Madde 8/3-A, 8/4-A Matrah Artırımı (Serbest Meslek) - - - -
4205-6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Vergiden Muaf Esnaf) - - - -
4206-6111 Madde 8/3-A, 8/4-B Matrah Artırımı (Kira Stp.) - - - -
4207-6111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Çiftçiler) - - - -
4208-6111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Yıllara Sair İnşaat) - - - - -
4210-6111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı - - - -
4211-6111  Madde 6/5-6 Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı - - - -
4215-6111  Madde 7/1 Matrah Artırımı - - - -
4216-6111  Madde 7/2a-3 Matrah Artırımı - - - -
4217-6111  Madde 7/2b-3 Matrah Artırımı - - - -
4218-6111  Madde 7/2c  Matrah Artırımı - - - -
6100-6111 2/1. Md - - - -
6101-6111 2/3.Md - - - -
6102-6111 2/4. Md - - - -
6103-6111 2/Ç Md - - - -
6105-6111 3.Md - - - -
6106-6111 4.Md - - - -
6107-6111 5.Md - - - -
6108-6111 Madde 2/1 Kesinleşmiş Alacaklar - - - -
6109-6111 Madde 2/4 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazınd - - - -
6183-Tecilli Tahsilat - - -
9012-Esnaf Sicil Harcı - - - -
9013-Gümrük Vergisi - - - -
9014-Yurt Dışı Çıkış Harcı - - - -
9015-Katma Değer Vergisi Tevkifatı - - -
9018-Yıllık Tonaj Harcı - - - - -
9020-Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar - - - -
9023-Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı - - - -
9031-Veraset Ve İntikal Vergisi - - - -
9034-Motorlu Taşıt Vergisi
9047-Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi - -
9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası - - - -
9053-Ecrimisil Gelirleri - - - -
9059-Ticaret Sicil Harcı - - - -
9062-Tapu Harçları - -
9064-Pasaport Harcı - - - -
9065-Trafik Harçları - - - -
9069-Diğer Harçlar - - - -
9077-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar) - - - -
9085-Trafik Cezaları - -
9092-Yüksek Öğrenim Harç Kredisi - - - -
9100-Defter Tasdik Harçları - - - - -
9130-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı - - - -
9151-Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı - - -
9153-5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri - - - -
9155-Karayolları Geçiş Ücreti - - - -
9156-Özel Yük Taşıma İzin Belgesi - - - -
9163-Silah Ruhsat Harcı - - - -
9164-Pasaport Satış Bedeli - - - -
9170-Banka Kuruluş Faaliyet Harcı - - - -
9176-Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı - - - -
9183-Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Yoluyla Alınan - - - -
9223-Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Maktu - - - -
9227-Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı - - - - -
9228-Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi - - - -
9229-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı - - - -
9246-Asbis Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli - - - -
9262-Tapu Terkhrc - - - -
9301-Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İdari Para Cezası - - - -
​​​​​​​​​​​