# #

Duyurular

Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Mülakat Planı

Değerli Adaylarımız,

11 Ekim 2014 tarihinde yazılı sınavı gerçekleştirilen Banko Görevlisi ve Servis Görevlisi unvanlı personel alımı için mülakatlar 1 Aralık 2014 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Her il için en yüksek puan alan adaydan başlayarak ihtiyacın 3 (üç) katı kadar aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılmış olup, adaylarınmülakata girecekleri yerleri ve tarihleri gösteren liste aşağıda yer almaktadır.

Adayların mülakata gelirken yanlarında;

  • Son mezun olunan üniversite/yüksekokula ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslını, eğer aslı yoksa noterden veya ilgili okuldan onaylı suretini,
  • İşe başlama tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olup, mülakat tarihi itibarıyla mezun durumda olmayan adayların öğrenci belgesinin aslını,
  • Fotoğraflı kimlik belgesinin aslını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
  • Erkek adayların (20 yaşını doldurmamış erkek adaylar hariç) ayrıca askerlik durum belgesinin aslını (tecil, terhis veya muafiyet)

getirmeleri gerekmektedir.

Mülakata Katılacak Tüm Adaylara Başarılar Dileriz.

Banko Görevlisi ve Servis Görevlisi mülakat tarih ve yerleri  için tıklayınız.

İstanbul İli Banko Görevlisi Mülakat Sonuçları​
İstanbul, İzmir ve Manisa Mülakat Sonuçları

Değerli Adaylarımız,

11 Ekim 2014 tarihinde yazılı bölümü, 01 Aralık 2014 – 20 Ocak 2015 tarihleri arasında Servis Görevlisi için İstanbul, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi için ise İzmir illerinde gerçekleştirilen mülakat sonuçlarına göre kazanan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin liste yayınlanmıştır.

İstanbul ili için asil olarak atanması uygun görülen Servis Görevlisi unvanlı adaylar Bankamız ihtiyaçları çerçevesinde 2 grup halinde göreve başlatılacaktır.

İstanbul ilinde gerçekleştirilen mülakatlar sonucu 1. grup asil olarak belirlenen Servis Görevlisi adayları ile İzmir ve Manisa illeri için İzmir’de gerçekleştirilen mülakatlar sonucu asil olarak belirlenen Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi adayları 09 Şubat 2015 Pazartesi günü eğitime başlayacaklardır.

Evrak Teslim Süreci:

İstanbul ili Servis Görevlisi 1. grup asil adaylar ile İzmir ve Manisa illeri Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi asil adaylarımızın,  08 Şubat 2015 Pazar günü Saat: 10:00’daaşağıda belirtilen adrese, ekte yer alan belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İstanbul Evrak Teslim Adresi:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü
İsmail Özarslan Konferans Salonu Giriş Kat
Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84
Eminönü/İstanbul

İzmir ve Manisa Evrak Teslim Adresi:

Ziraat Bankası Eğitim Bölüm Başkanlığı

İstanbul Yolu Trafo Karşısı No:10 Varlık
Yenimahalle/ANKARA

İstanbul ili için eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleştirilecektir ve adaylar İstanbul ilinde ikamet ettiğinden konaklama imkanı sağlanmayacaktır.

İzmir ve Manisa illeri için eğitimler Ankara’da Eğitim Bölüm Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olup, konaklama imkanı sağlanacaktır.

İstanbul ili Servis Görevlisi sınavını 1. grup asil olarak kazanan aday listesi için tıklayınız.

İzmir ve Manisa ili Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi sınavını asil olarak kazanan aday listesi için tıklayınız.

Kazanan adaylardan istenen belgeler için tıklayınız.

İstanbul ili için asil olarak belirlenen ancak 2. grupta göreve başlatılacak Servis Görevlisi adayları için evrak teslim yeri, evrak teslim tarihi, işe başlama takvimi ve görev yerlerine ilişkin duyurunun ise 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. 

İstanbul ili Servis Görevlisi giriş sınavını kazanan ve 2. grupta göreve başlatılacak asil aday listesi için tıklayınız.

Yedek adaylar, personel ihtiyacı oluşması halinde davet edilecektir.

İstanbul ili Servis Görevlisi yedek aday listesi için tıklayınız.

İzmir ve Manisa ili Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi yedek aday listesi tıklayınız.

Tüm adaylara Bankamıza başvuruda bulundukları için teşekkür eder, Bankamızda göreve başlayacak olan adaylarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Diyarbakır, Gaziantep ve Konya Bölge Mülakat Sonuçları Duyurusu

Değerli Adaylarımız,

11 Ekim 2014 tarihinde yazılı bölümü, 26 Ocak – 17 Şubat 2015 tarihleri arasında Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak illeri için Diyarbakır’da; Adıyaman Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa illeri için Gaziantep’te;  Aksaray, Karaman, Konya illeri için Konya’da gerçekleştirilen Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi mülakat sonuçlarına göre kazanan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin liste yayınlanmıştır.

Asil olarak kazanan adayların 01 Mart 2015 Pazar günü saat 10:00’da ekte yer alan belgeler ile birlikte evrak teslim adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Evrak Teslim Tarihi ve Yeri:

01 Mart 2015 Pazar Saat 10:00
Ziraat Bankası Eğitim Bölüm Başkanlığı
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İstanbul Yolu (Trafo Karşısı) No:10
Varlık Yenimahalle/ANKARA

Eğitim Yeri ve Tarihi:

Eğitime başlama tarihi 02 Mart 2015 Pazartesi’dir.
Eğitimler Ankara’da Bankamız Eğitim Bölüm Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olup, konaklama imkanı sağlanacaktır.

Asil olarak kazanan aday listesi için tıklayınız.

Kazanan adaylardan istenen belgeler için tıklayınız.

Yedek adaylar, personel ihtiyacı oluşması halinde davet edilecektir.

Yedek aday listesi için tıklayınız.

Tüm adaylara Bankamıza başvuruda bulundukları için teşekkür eder, Bankamızda göreve başlayacak olan adaylarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​