# #

Üst Yönetim

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Ömer M. BAKTIR - Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. Aralık 2004 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de görev yapmaya başlayan Baktır, 14.06.2005 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı ve Mart 2010 tarihine kadar sırasıyla Kurumsal Ticari Pazarlama, Kurumsal ve KOBİ Pazarlama, Kurumsal ve Ticari Pazarlama, Kredi Tahsis ve Yönetiminden sorumlu oldu. Mart 2010’da Cengiz Holding’de göreve başlayan Baktır, Ekim 2011 tarihine kadar CFO-İcra Komitesi Üyeliği yaptı. Baktır, Kasım 2011 tarihinden itibaren Bankamızda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Musa ARDA - Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1994 yılında Pamukbank’ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994-2004 yılları arasında aynı bankada Uzman, Genel Müdürlükte çeşitli birimlerde Servis Yöneticisi ve Güneşli Kurumsal Şube’de Pazarlama Yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Ticari Pazarlama Daire Başkanlığında Bölüm Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra sırası ile Mali Tahlil Daire Başkanı, Kredi Politikaları ve Proje Değerlendirme Daire Başkanı, Ticari Krediler Daire Başkanı, İstanbul II. Bölge Koordinatörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 tarihinden bu yana Bankamızda Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Alpaslan ÇAKAR - Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı ve Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ağustos 2014’ten itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

M. Cengiz GÖĞEBAKAN - Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, 1994 yılından sonra yine aynı kurumda; Firma Değerlendirme, Kredi İzleme, Kredi Tahsis, İdari Takip ve Kredi Politikaları Bölümlerinde, Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü. 17.11.2004 tarihinde Perakende Krediler’den sorumlu olarak başladığı Türkiye Halk Bankası A.Ş.’deki görevine, 09.06.2005 tarihinden sonra Risk Tasfiye’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti ve aynı kurumda 2007-2010 yılları arası Kredi Politikaları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Mayıs 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş.’de Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Göğebakan, Kasım 2011 tarihinden itibaren Bankamızda Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bilgehan KURU – Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü’nde finans ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Mesleki kariyerine 1986-1988 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Kambiyo Memuru olarak başladı. 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümünde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2007-Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bilgehan Kuru, Temmuz 2011 de Bankamızda Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamış olup, Ağustos 2014’ten itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Osman ARSLAN – Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1996 yılları arasında Bankamız Bankacılık Okulunda göreve başlayan Arslan, 1996-1998 yılları arasında Bankamızda Uzman, 1998-2000 yılları arasında Sümerbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı, 2000-2004 yılları arasında Asya Katılım Bankası A.Ş.’de Müfettiş ve Müdür Yardımcısı, 2004-2012 yılları arasında Halk Bankası A.Ş.’de Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. Halen A&T Bank Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Mart 2012 tarihinde Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Bankamızdaki görevine başlayan, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Osman Arslan, Ağustos 2014 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Peyami Ömer ÖZDİLEK - İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayıp, teftiş kadrosunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra sırasıyla Londra, Gayrettepe Şube Müdürü ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak görev yapan Özdilek, Eylül 2013 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bülent SUER - Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında Müfettiş, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bölge Yöneticiliği görevlerini yerine getiren Suer, Eylül 2013’ten itibaren Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Cem İNAL - Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 1992’de Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayan Cem İnal; Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Baş Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2011 tarihinde Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İnal, Ocak 2013 tarihinden itibaren Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

​​​​Yüksel CESUR - İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayarak, daha sonra Müfettiş olarak atandı. 2005 yılından itibaren Eğitim Bölüm Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı’na atanan Cesur, bu görevin ardından Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2014 tarihinden itibaren İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

ZİRAAT BANKASI GRUP BAŞKANLARI

​​​​Süleyman TÜRETKEN - Kurumsal Pazarlama Grup Başkanı

1962 yılında Antakya’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdi. Çeşitli kurumlarda Müfettiş, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Bölge Koordinatörü olarak çalışan Türetken, Şubat 2012 den itibaren Bankamızda Kurumsal Pazarlama Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

​​​
​​​​Metin SEZİCİ - Girişimci Pazarlama Grup Başkanı

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı bankada sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Ticari Merkez Müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Halkbank’ta göreve başlayarak sırasıyla Kurumsal Pazarlama, Ticari Pazarlama ve Kobi Pazarlama Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kasım 2013’te Bankamız Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı olarak görevine başlayan SEZİCİ, Ağustos 2014’ten itibaren Girişimci Pazarlama Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Ayçe Şule GÜRLEYİK - Proje Finansmanı Grup Başkanı

1972 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Koçbank’ta göreve başladı. Daha sonra İnterbank ve Denizbank’ta çeşitli görevlerde bulundu. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nda Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2012 tarihinden itibaren Bankamızda Proje Finansmanı Bölüm Başkanı görevini yerine getiren Gürleyik, Eylül 2013’ten itibaren Proje Finansmanı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

​​​​Turgut GÜLCİHAN-Şube Bankacılığı Grup Başkanı

1973 yılında Artvin/Hopa’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılından itibaren Özel ve Kamu Bankalarında Müfettiş, Müdür ve Daire Başkanı olarak çalıştı. Kasım 2011 tarihinden itibaren Bankamızda Girişimci Pazarlama Grup Başkanı olarak göreve başlayan GÜLCİHAN, Ağustos 2014’ten itibaren Şube Bankacılığı Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

​​​​Tahir DEMİRKIRAN – Perakende Krediler Tahsis ve Yönetimi Grup Başkanı

1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Vestel Pazarlama A.Ş. ‘de Satış Temsilciliği, Pamukbank T.A.Ş.’de  Uzman Yardımcısı, Uzman ve Krediler Servis Yöneticiliği görevlerinde bulunduktan sonra Türkiye Halkbank A.Ş.’de Bölüm Müdürlüğü, Ticari Şube Müdürlüğü ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Demirkıran, Bankamızda Ocak 2015 tarihinden itibaren Perakende Krediler Tahsis ve Yönetimi Grup Başkanı olarak  görevine devam etmektedir.

​​
​​​​Osman TANAÇAN- BT ve Kart Operasyonları Grup Başkanı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde​ Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Pamukbank Perakende Bankacılık’ta Servis Yöneticisi, Bileşim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Akbank Ödeme Sistemleri’nde Bölüm Başkanı olarak görev aldıktan sonra Ocak 2012’de Bankamıza Ödeme Sistemleri Grup Başkanı olarak atanan Tanaçan, 2007 yılından itibaren BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Yönetim Kurulu’nda yer aldı ve 2010-2011 döneminde BKM Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ağustos 2014’ten itibaren BT ve Kart Operasyonları Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​